Mission & Forandring

 

 

 

 

 

Mission og identitet

 

Det er missionen og den indre "kilde" - jeres "højere mening" og identitet - som bestemmer hvordan og hvad I gør.

 

Ofte er opfattelsen af virksomheden fastlåst i et bestemt perspektiv - eller vi kunne sige at det er sat ind i en bestemt "ramme" (eller "frame").

 

Hvis I virkelig skal åbne op for at udfolde jeres fulde potentiale og udnytte de mange muligheder - eller styre udenom de mange trusler - er det nødvendigt løbende at "Reframe" jeres opfattelse af virksomheden og dens omgivelser.

 

At reframe betyder at I ser på virksomheden udfra mange mulige vinkler, således at I bliver opmærksomme på ukendte potentialer og de nye muligheder der opstår.

 

Dette kan fx gøres med udgangspunkt i "den menneskelige", "den kulturelle og etiske", "den politiske og magtmæssige" eller "den opgavemæssige og strukturelle" ramme - for at få et mere samlet og komplet billede af den nuværende og ønskede tilstand.

 

 

 

Virksomhedens mange "kulturer" stiller nye krav til lederskabet

 

Edgar H. Schein er en anerkendt ekspert i "corporate culture" - I video-klippet nedenfor fortæller han om udfordringerne ved at lede i en kompleks og global virkelighed.

 

Det er ikke bare de etniske kulturforskelle som kræver nye tilgange, men også de

mange faglige "kulturer" kræver særlig opmærksomhed, hvis virksomheden skal

opnå succes i et specialiseret, komplekst og globalt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

Hvad er kilden til missionen 

 

 

Virksomheden kan anskues fra flere perspektiver - og det er vigtigt at kunne "reframe"

"meningen" med det I gør, så missionen kan udmøntes i alle "kultursammenhænge"

 

 

- og er virksomhedskulturen frugtbar?

 

 

 

 

 

Forandring & virksomhedskulturen

 

Frank Dybdal, som bl.a. har været med til

at udvikle MBA-uddannelsen i Århus og som arbejder for Danske Bank, fortæller her om

emnet forandringskapacitet og virksomheds-kultur.

 

Han giver blandt andet gode råd til, hvordan ledere bevidst kan arbejde med effektivt at forandre strukturer i virksomheden.

 

Desuden viser han hvilke elementer i kulturen man skal være opmærksomme på, når man

vil have hele virksomheden med i forandrings-processen