Udvikling & Nytænkning

 

 

 

 

 

Innovation handler om mennesker og forandring

 

Når vi taler om innovation bruges ordet ofte som synonym for det at udvikle nye produkter eller ydelser.

 

Her bruger vi ordet i sin mere oprindelige betydning - innovation er forandring og nytænkning. Innovation er fornyelse og ikke blot en gradvis tilpasning af det eksisterende.

 

Innovation er ikke begrænset til produkter og ydelser. Det er en proces som omfatter alle dele af virksomheden - det drejer sig både om produkter/ydelser, markedsføring og organisationen.

 

Innovation kræver nye kompetencer på alle planer: ledelsesmæssigt, udviklingsmæssigt og i tilgangen til at styrke medarbejdernes trivsel og kreativitet.

 

Det er vigtigt at det er det fulde potentiale, der kommer i spil hvis innovationen skal føre til et succesfuldt resultat.

 

 

Se de tre video-klip om innovation og forandring til højre...

 

... og en med en ægte nytænker - Bjarke Ingels nedenfor: 

 

 

 

 

Hvad er Innovation: Professor i ledelse Anders Drejer, Handelshøjskolen,Århus Universitet, definerer - i det tredje video-klip nedenfor - innovationens kerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan finder I de nye løsninger?

 

 

 

Nogle af de vigtigste ingredienser i succesfulde udviklingsprocesser er opmærksomhed, åbenhed og kreativitet

 

- men også netværkssamarbejde og agile metoder er afgørende i en globaliseret virkelighed

 

 

 

 

 

 

Innovation er mere end blot forandring

 

Teori U - Presensing: Otto Scharmer, som har udviklet den anerkendte "Teori U", beskriver her hvordan virksomheden oftere må flytte sit fokus fra at løse adaptive udfordringer udfra fortidens erfaringer til at skabe innovative løsninger med udgangspunkt i den aktuelle situation og med en stærk opmærksomhed rettet mod at lære af den gryende fremtid - alt i mens den opstår.

Iterative metoder - SCRUM: Adaptive udfordringer kræver flexible, adaptive og effektive arbejdsmetoder. I video-klip nr. 2,

introduceres en af disse metoder, som kan være en løftestang for at implementere og eksekvere visonerne hurtigt og effektivt i en turbulent og foranderlig virkelighed.