Det strategiske projekt

 

 

 

 

 

Det strategiske projekt

 

Hvad skal der til for at nå de ønskede langsigtede resultater og for at skabe den nødvendige forandring.

 

Alt for tit ender strategiprojekter med det forkerte resultat - eller rettere med det rigtige resultat, men uden at det løser de aktuelle udfordringer på en tilfredsstillende måde.

 

Måske kan svaret være en ny og bedre måde at integrere de ønskede strategiske mål med den daglige opgaveløsning.

 

En iterativ tilgang til strategiarbejdet - kombineret med en større opmærksomhed, åbenhed og bevidsthed hos ledere og medarbejdere - øger chancen for succes betydeligt. 

 

Desuden åbner denne fremgangsmåde op for en langt højere grad af løbende innovation samt en større grad af medejerskab i virksomheden, hos kunderne og hos samarbejdspartnerne.

 

I tilgift udvikles både ledere og medarbejdere - med nye kompetencer i at arbejdere adaptivt i forhold til en turbulent virkelighed.

 

 

Se video-klippene om globalisering, iterative strategiprojekter og strategiprocessen til højre og nedenfor...

 

eller få mere inspiration ved at klikke her >>

 

 

 

Strategisk planlægning og fornyelse

 

Strategisk planlægning og nytænkning er begge vigtige elementer, men meget forskellige. Professor Anders Drejer, forsøger her at sætte begreberne i perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at kende retningen

... men er det nok?

 

 

 

Adaptivt lederskab og iterative metoder gør jeres strategi langt mere slagkraftig og holdbar i en turbulent og global virkelighed. 

 

 

 

 

 

 

Globaliseringsprocessen

BRIC-Denmark - er et netværkssamarbejde, som arbejder på at styrke globaliseringsprocessen

for små og mellemstore virksomheder.

Strategisk proces - fra lineært til iterativt forløb

Donald Sull, professor i praktisk strategiledelse og international ledelse ved London Business School, sætter fokus på strategiprocessen og nogle af de forhold, som det traditionelle strategiarbejde ikke løser helt tilfredsstillende - og om hvordan gabet mellem de strategiske planer og udfoldelse af denne i praksis kan lukkes.

Her introducerer han en mulig erstatning for den mere traditionelle (lineære) strategiplanlægning. Det er en iterativ proces, hvor strategien ses som en integreret del af virksomhedens normale livscyklus, idet der konstant sker en udvikling, implementering og integrering af strategiplanen i en gentaget cyklus - hver cyklus (iteration) er tidsbegrænset, hvorved udviklingsprocessen brydes op i korte tidsperioder.

Dette betyder at der hele tiden er mulighed for at evaluere og evt. korrigere de strategiske mål - og så er der også den fordel at processen og fremskridtene løbende kan synliggøres for ledelse og medarbejdere.